• تهران، شهر زیبا
  • info@zibashharlab.ir
  • 02144111195

نمونه گیری


بیمارانی که پذیرش آنها به پایان رسیده است با در دست داشتن قبض و برچسب های نمونه گیری به یکی از اتاق های نمونه گیری فراخوانده میشوند .

نمونه گیری درآزمایشگاه زیباشهر با بهره گیری از پرسنل مجرب در محیطی آرام و بهداشتی از مراجعه کنندگان محترم انجام می پذیرد.  در این بخش بعد از تایید و تشخیص هویت مراجعه کنندگان، نمونه گیری طبق شرایط استاندارد صورت می گیرد

نمونه گیری