• تهران، شهر زیبا
  • info@zibashharlab.ir
  • 02144111195

کلسترول


* نام آزمایش:

 کلسترول

* نام‌های دیگر آزمایش:

 Total Cholesterol, Chol

* آزمایش‌های مرتبط:

   Triglycerides, LDL, HDL

* علت درخواست :

جهت غربالگری خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی درخواست می‌شود.

* نمونۀ مورد نیاز:

نمونه خون وریدی

* آمادگی قبل از انجام آزمایش:

در صورتی‌که این آزمایش به تنهایی درخواست شود احتیاج به آمادگی خاصی نیست اما در صورتی‌که با دیگر آزمایش‌های مربوط به چربی خون درخواست شود بین 10 تا 12 ساعت ناشتایی احتیاج می‌باشد. طی ساعات ناشتایی فقط آشامیدن آب مجاز است.      

* اطلاعات تکمیلی:

کلسترول ماده ای است از جنس چربی که در تمام سلول های بدن وجود دارد و در ساخت دیواره ی سلولی و برخی هورمون ها نقش مهمی را ایفا می کند. مولکول های چربی پس از جذب از روده در سیستم گردش خون توسط کلسترول حمل می شوند. قسمت اعظم کلسترول در داخل بدن و توسط کبد ساخته می شود و بقیه آن با مصرف غذاهای پر کلسترول و پر چرب وارد بدن می شود. اگر کلسترول خون شخص کمتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر خون باشد نشانه ی بسیار خوبی برای سلامت یک قلب سالم است. اما اگر کلسترول خون بین 200 تا 239 میلی گرم در دسی لیتر خون باشد شخص در مرز خطر بالا رفتن کلسترول و خطر ابتلا به حمله ی قلبی قرار دارد و زمانی که کلسترول خون بالاتر از 240 میلی گرم در دسی لیتر خون باشد خطر حمله ی قلبی را باید جدی گرفته و حتماً میزان آن را به وسیله ی دارو و رژیم غذایی و یا هر دو کاهش داد.  اگر فردی همراه با کلسترول بالا مبتلا به فشار خون بالا نیز باشد احتمال خطر حمله ی قلبی به 6 برابر می رسد و اگر این فرد سیگاری هم باشد احتمال خطر به 20 برابر یا بیشتر خواهد رسید.

* مقادیر نرمال:

طبیعی:  کمتر از   200 میلی گرم در دسی لیتر

محدوده مرزی : 240- 200 میلی گرم در دسی لیتر

غیرطبیعی:   بیش از 240 میلی گرم در دسی لیتر