• تهران، شهر زیبا
  • info@zibashharlab.ir
  • 02144111195

منیزیم


*نام آزمایش :

منیزیم

 

*  نام های دیگر آزمایش :

Magnesium

 

*آزمایش های مرتبط :

کلسیم و پتاسیم

 

 *چرا و چه موقع درخواست می شود :

کمبود منیزیم یک نارسایی رایج است که به علل مختلفی همچون سوء تغذیه، نقص در جذب، نارسایی های کلیوی و غدد درون ریز رخ می دهد.

 

 *نمونه مورد نیاز :

نمونه خون وریدی، ادرار، CSF

 

  *دانستنی های بیشتر :

تحریک پذیری های عصبی و عضلانی مانند رعشه و علائم قلبی مانند بی نظمی ضربان قلب و تپش قلب از عوارض مربوط به کاهش غلظت منیزیم می باشند. کاهش مقادیر منیزیم معمولا ارتباط مستقیمی با کاهش غلظت کلسیم و پتاسیم دارد به طوریکه کاهش غلظت کلسیم ممکن است در نتیجه کاهش غلظت منیزیم ایجاد شود.

افزایش غلظت منیزیم در دهیدراتاسیون، نارسایی کلیوی و در پی استفاده از مقادیر زیاد آنتی اسیدها دیده می شود. همچنین ضعف در عکس العمل و فشار خون پایین نیز ممکن است با افزایش غلظت منیزیم در ارتباط باشند.

 

 *مقادیر طبیعی :

در سرم یا پلاسما :

نوزادان                             mg/dl     2.6-1.2

کودکان                            mg/dl     2.3-1.5

زنان                                mg/dl     2.5-1.9

 مردان                             mg/dl     2.6-1.8

 در ادرار 24 ساعته :         mg/24h    122-73

در CSF :                       mg/dl       3.3-2.1