ساعات کاری آزمایشگاه تشخیص طبی زیباشهر


ساعت کار آزمایشگاه

روزهای عادی : از ساعت 6:30 بامداد الی 17:00

پنجشنبه ها : از ساعت 6:30 بامداد الی 13:00


ساعت نمونه گیری آزمایش هایی ک