• تهران، شهر زیبا
  • info@zibashharlab.ir
  • 02144111195

ساعات کاری آزمایشگاه

ساعت کار آزمایشگاه

روزهای عادی : از ساعت 6:30 بامداد الی 19:00

پنجشنبه ها : از ساعت 6:30 بامداد الی 14:00


ساعت نمونه گیری آزمایش هایی که نیاز به ناشتایی دارند

روزهای عادی : ترجیحا از ساعت 6:30 الی 12:00

پنجشنبه ها : از ساعت 6:30 الی 11:30 صبح (آزمایش قند 2 ساعت بعد از صبحانه تا قبل از ساعت 10 انجام میشود)


ساعت نمونه گیری آزمایش هایی که نیاز به ناشتایی ندارند

روزهای عادی : ترجیحا از ساعت 6:30 الی 16:30

پنجشنبه ها : از ساعت 6:30 الی 11:30 صبح


ساعت جوابدهی آزمایشگاه

روزهای عادی : از ساعت 16:00 الی 18:30

پنجشنبه ها : جوابدهی نداریمآدرس

تهران، آیت ا... کاشانی، نبش خیابان لاله، ساختمان پزشکان شاهین، پلاک 58


تلفن

44111195