• تهران، شهر زیبا
  • info@zibashharlab.ir
  • 02144111195

انجام تست های سرولوژیک کووید 19 (Covid-19)


پیدایش ویروس کرونا :

ویروس SARS-CoV-2 که در سال 2019 در ووهان چین کشف شده است و عامل بیماری کرونا با نام علمی COVID-19 می باشد، یک کرونا ویروس RNA دار تک رشته ای است. ژنوم این ویروس شباهت بسیاری با دیگر کرونا ویروس ها بالاخص ویروس سارس SARS-CoV و ویروس های کرونای خفاش دارد. این ویروس در انسان باعث ایجاد عفونت و مشکلات تنفسی شدید می شود.

روشهای تشخیص بیماری COVID-19 :
  • تصویر برداری و CT SCAN ریه
  • آزمایش PCR بر روی نمونه های اوروفانکس، نازوفارنکس و بزاق
  • آزمایشات سرولوژیک تعیین وجود آنتی بادی بر روی نمونه خون
آزمایشات سرولوژیک جهت COVID-19 :
آزمایش ویروس کرونا

از این تست به عنوان ابزار کمکی در تشخیص بیماران مبتلا به بیماری کرونا (SARS-CoV-2) در ترکیب با سایر تظاهرات بالینی و یا شناسایی وجود آنتی بادی در جمعیت عمومی برای اطمینان از وجود آنتی بادی و تماس قبلی یا احتمال ابتلا به بیماری کرونا استتفاده میشود.

سیستم ایمنی انسان در مقابله با این ویروس دو نوع آنتی بادی (IgG,IgM) را تولید و به سیستم گردش خون وارد می نماید.

وجود آنتی بادی های مذکور علیه این ویروس، نشان دهنده تماس فرد با ویروس و ایجاد پاسخ سیستم ایمنی بر عیله ویروس کرونا می باشد.

در تفسیر نتایج کیت IgG باید به نتیجه تست IgM و همچنین وجود علائم بالینی، فاصله زمانی بین شروع علائم و اخذ نمونه خون و سایر تست های تشخیصی از جمله تست های ملکولی و تصویربرداری نیز توجه شود و نتایج بر اساس سایر موارد ذکر شده تفسیر شود.

در صورت منفی بودن جواب آزمایش و شک به وجود بیماری در فرد مشکوک، توصیه می شود نسبت به اخذ نمونه مجدد و تکرار آزمایش پس از یک تا دو هفته اقدام گردد. (منفی کاذب)

نتیجه منفی آزمایش نمی تواند وجود بیماری کرونا در فرد را بطور قطع رد نماید، بویژه در افرادی که علائم بالینی دارند و یا با بیمار مبتلا تماس قبلی داشته اند. (منفی کاذب)

در کیت IgM، جواب منفی نشان دهنده عدم وجود مقادیر قابل تشخیص آنتی بادی IgM علیه SARS-CoV-2 می باشد.

با توجه به اینکه پاسخ سیستم ایمنی بدن در واکنش به عفونت ویروس عامل بیماری کرونا تاخیری است، نتیجه منفی آزمایشات سرولوژی مبتنی بر آنتی بادی، عفونت SARS-CoV-2 را رد نمیکند. خصوصا در افرادی که در تماس با ویروس کرونا قرار داشته اند.