• تهران، شهر زیبا
  • info@zibashharlab.ir
  • 02144111195

هورمون خواب وبیداری


هورمون ملاتونین، خواب و بیداری را تنظیم می کند.به محض تاریک شدن هوا، تولید این هورمون بیشتر می شود.

ملاتونین، سیستم ایمنی بدن را تقویت و کلسترول را از رگ ها پاک می کند و از هر یک از سلول های بدن در برابر رادیکال های آزاد که موجب پیری می شود، محافظت می کند. این هورمون سبب خواب عمیق در انسان می شود.خواب عمیق نشان دهنده زیاد بودن هورمون رشد است. خواب عمیق در حفظ وزن سالم و لاغری تاثیرگذار است. هورمون های دیگر مانند سروتونین که روی مغز تاثیر می گذارد ضدافسردگی است.

هورمون آندروفین نیز موجب شادی و نشاط می شود. این هورمون بر اثر ورزش و تحرک، دعا و نیایش و خواندن نماز و تلاوت قرآن تولید می شود و باعث سرزندگی و نشاط انسان می شود. ملاتونین هورمون تنظیم کننده خواب و بیداری است. نتایج بررسی های آماری نشان می دهد عوامل متعددی می تواند وضعیت خواب انسان را مختل کند. سهم هر یک از این عوامل و درصد آن ها را می توان چنین خلاصه کرد:

نگرانی، غم و اندوه و عصبانیت ۳۷درصد

دمای نامناسب اتاق خواب ۲۴درصد

نوشیدن زیاد چای، قهوه و قند و شکر سفید ۱۹درصد

داشتن درد ۱۶ درصد

سروصدا ۱۶ درصد

جای نامناسب خواب ۱۲درصد

مشکلات بی خوابی بچه ها ۱۰درصد

مشکلات متفرقه ۷درصد