• تهران، شهر زیبا
  • info@zibashharlab.ir
  • 02144111195

بیوشیمی


دانش بیوشیمی در دوران آغاز قرن بیستم به عنوان یک رشته متمایز ظهور کرد، زمانی که دانشمندان شیمی، فیزیولوژی و زیست شناسی را برای بررسی شیمی سیستم های زندگی، ترکیب کردند.

آغاز پیدایش علم بیوشیمی را میتوان به کشف اولین آنزیم (آمیلاز) توسط Anselme Payen در سال1833 نسبت داد و به نظر میرسد که اولین بار واژه بیوشیمی در همین سال استفاده شد ولی عموم مردم بر این باورند که کشف دانش بیوشیمی به طور رسمی توسط carl neuberg شیمی دان آلمانی در سال 1903 صورت گرفته است.

بیوشیمی مجموعه ای از رشته های علمی از جمله ژنتیک، میکروبیولوژی، پزشکی قانونی، علم گیاهی و پزشکی را شامل میشود. بیوشیمی به علت گستردگی و وسعت علومی که در بر می گیرد بسیار مهم است و پیشرفت در این حوزه علم در طول 100 سال گذشته قابل توجه است.

یکی از بخش های اصلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی زیباشهر بخش بیوشیمی است که شامل سه قسمت بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار و بیوشیمی مایعات بدن می باشد. در این بخش آزمایش های متعددی بر روی نمونه های سرم ، پلاسما، ادرار و مایعات مختلف بدن انجام می شود. نوع آزمایش درخواستی تعیین کننده نمونه مورد استفاده در آزمایش است. این بخش با بهره گیری از کادر مجرب و متخصص، مجهز بودن به فن آوری های روز دنیا و استفاده از دستگاه های پیشرفته و اتوماتیک، انجام کنترل کیفی روزانه به منظور صحت و دقت آزمایشات و شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی و داخلی برای اغلب آزمایشات، کارایی خوبی از خود نشان داده است.